Alessandra
Community Tutor
oblibení misto na české Republice jak se jmenuje Váse oblibení misto na české Republice?
Jul 9, 2015 5:20 PM
Answers · 1
Jak se jmenuje Vaše oblíbené místo v České Republice ?
July 28, 2015
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Alessandra
Language Skills
Czech, English, German, Italian, Spanish
Learning Language
Czech, English, German, Spanish