Piotr
Betyder 'inte' och 'ej' samma? Kan jag använda dem växelvis?
Jul 11, 2015 7:01 PM
Answers · 5
Orden betyder samma sak, men används olika. "Inte" används 99% av gångerna. "Ej" är ålderdomligt och används mest i formella förbudstexter. Ex: "Det är ej tillåtet att skräpa ner här." - Kan ses på förbudsskyltar här och var.
July 12, 2015
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Piotr
Language Skills
English, Gaelic (Irish), Greenlandic, Persian (Farsi), Polish, Portuguese, Swedish, Turkish
Learning Language
Gaelic (Irish), Greenlandic, Persian (Farsi), Portuguese, Swedish, Turkish