Fatma
ibraniceyi nasıl öğrenirim
Jul 12, 2015 10:35 AM
Answers · 2
Sana İbraniceyi öğretebilen bir hoca bul. Türkiye'de olarak, sana zor gelmeyecek! :) Alfabeyi öğrenmen ilk yaptığın şey olmalıdır.
July 14, 2015
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Fatma
Language Skills
Hebrew, Turkish
Learning Language
Hebrew