[Deactivated user]
Can some one help me in translation from Polish to English please Pomódlmy się w noc Betlejemską, w noc Szczęśliwego Rozwiązania, By nam się wszystko rozplatało, węzły, konflikty, powikłania. Oby się wszystkie trudne sprawy porozkręcały jak supełki, Własne ambicje i urazy zaczęły śmieszyć jak kukiełki... I oby w nas złośliwe jędze pozamieniały się w owieczki, A w oczach mądre łzy stanęły, jak na choince barwnej świeczki. By anioł podarł każdy dramat, aż do rozdziału ostatniego, Kładąc na serce pogmatwane - jak na osiołka - kompres śniegu. życzy
Sep 30, 2008 5:13 PM
Answers · 1
Hi, Im not an expert in translation, but it should look like this: Let's pray in the Betleyem's Night, the night of happy born to all our problems were solved (everything was untight: knots, conflicts and argues) To all difficult things just untight like kniks to our own ambitions and rancours started to amuse like puppets And the ulgy bitches in ourselves turned into sheep And the wise tears appeared in our eyes, as calndles on a christmass tree Let Angel wore up till the last chapter each dramma Laying down a snowy compress on a confused, as for a donkey heart,
October 1, 2008
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!