Community Web Version Now Available
Gleb
'yoppasiga' nima degani?
Dec 26, 2015 3:33 AM
2
0
Answers · 2
Rahmat yordam uchun!
January 3, 2016
Birvarakayiga yoki hammasi birdan. Uyimga do'stlarim yoppasiga bostirib kelishdi.
January 3, 2016
Gleb
Language Skills
Arabic (Egyptian), Azerbaijani, English, Georgian, Other, Persian (Farsi), Russian, Turkish, Uzbek
Learning Language
Arabic (Egyptian), Azerbaijani, Georgian, Persian (Farsi)