Community Web Version Now Available
Olég
Stěna a zed' V jakých případech se ve významu "wall" používá slovo "stěna", a v jakých případech — " zed' "? Předem dík.
Dec 26, 2015 9:41 PM
4
0
Answers · 4
Stěna se používá spíš ve smyslu ohraničení prostoru a spíš uvnitř budov, například stěna místnosti. Zeď se používá spiš tehdy, když se zdůrazňuje materiál a neprostupnost, například cihlová nebo kamenná zeď, nebo hradba kolem hradu. Tato slova jsou významově podobná a jsou do určité míry zaměnitelná.
December 27, 2015
Michale a Tomáši, děkuju mockrat! Michale, myslím si, že Váše odpověd' je nejlepší ze všech tří. Děkuju.
January 4, 2016
" zeď " se v češkém jazyce používá spíše obecně jako popis pevné, solidní vnější části domu, hradby nebo jiné zděné konstrukce. V angličtině má "zeď" blíže ke slovu "Wall" - například - "Velká čínská zeď" "Stěna" je naopak boční část místnosti. Obvykle navazuje na další stěny a vymezuje vnitřní prostor. - například stěna kufru, stěna v pokoji Obecně - je slovo "stěna" používáno ve spojitosti s interiérem a "zeď" ve spojitosti s exteriérem. Mimochodem, češi velmi často používají obě slova naprosto rovnoceně. např: Na zdi visel obraz = Na stěně visel obraz. --- "Zeď" in the Czech language is used more generally to describe the solid exterior structure of the house, walls and other. - for example - " Velká čínská zeď " = Great Wall of China "Stěna" is side of the room and usually defines an internal space.
January 4, 2016
Stěna bývá v pokoji, obykle s omítkou. Zeď obykle venku bez omítky.
January 4, 2016
Olég
Language Skills
Czech, Russian
Learning Language
Czech