Oguz
Türk arkadaşlar bir sorum var. Derste hocalar "viza vi" gibi bi kelime kullanıyorlar. Bunun İngilizcesini biliyor musunuz ?
Jan 1, 2016 1:26 PM
Answers · 1
Tabii Türk arkadaş değilim ama cevabım var. Vizavi - vis-а-vis, opposite, facing each other
January 2, 2016
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Oguz
Language Skills
English, Turkish
Learning Language
English