eyup
oh la la la tous les monde dormie j'ai beson de faire du pratique de français
Oct 11, 2008 12:35 AM
Answers · 1
soruları yanlış başlıkla soruyorsun sanırım :) fransızca öğreniyorum kısmından sormalısın gibime geliyor :) iyi şanslar :)
October 14, 2008
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!