Community Web Version Now Available
Alan
در باره ی "بابا"ـ من یاد گرفتم که "بابا" پدر است. ولی توی یک فیلم، یک پدر دخترش را "بابا" صدا کرد!ـ آیا فکر میکنید "بابا" را بتوانید به انگلیسی ترجمه کنید یا نه؟ چطور "بابا" را توضيح بدهید؟
Jan 21, 2016 11:19 AM
7
0
Answers · 7
به عنوان مثال به این مکالمه توجه کنید: دختر:بابا پدر: جان بابا دختر:بابا خیلی گرسنمه پدر:بابا چیزی می خوری برات بخرم دختر:چیپس می خواهم پدر:بابا چیپس ضرر داره کیک می خوری برات بخرم بابا دختر:بریم پارک بازی کنم پدر:بابا آخه الان شب هست فردا بریم پارک در مکالمه ی بالا وقتی که پدر به دخترش می گفت بابا به خاطر این بود که هم دخترشو خیلی دوست داشت و هم اینکه عادت داشت با دخترش اینطوری صحبت کنه و به دخترش ابراز محبت کنه امیدوارم توانسته باشم کمکتون کنم.
January 22, 2016
بله درست است همیشه کلمه ی بابا برای پدر استفاده می شود. کلمه پدر رسمی تر هست ولی کلمه ی بابا غیر رسمی تر هست و معمولا بچه های کوچیک از آن زیاد استفاده می کنند و اینکه در کنار کلمه بابا یک کلمه دیگر هم وجود دارد اون مامان هست و در کنار کلمه پدر هم از کلمه ی مادر استفاده می شود و همچنین اون زمانی که بچه ی خیلی کوچیک می خواهد حرف زدن را یاد بگیرد پدر و مادر اون بچه به اون بچه می گویند بگو بابا بگو مامان و نمی گویند بگو پدر یا بگو مادر. پس معادل انگلیسی کلمه بابا همان کلمه ای هست که یک کودک انگلیسی زبان زمانی که می خواهد حرف زدن را شروع کند و هست اگه اشتباه نکنم(dad) پدر مادرش به اون کودک می گویند بگو بابا که همان و نکته بعدی اینکه شما توی اون فیلم شنیدید که پدر دختر به دخترش می گوید بابا این معنیش این نیست که ما فارسی زبان ها کلمه ی بابا را برای غیر پدر هم به کار می بریم دلیل اینکه دخترش را بابا صدا کرد این هست که بعضی از پدر های فارسی زبان دوست دارند که با دخترشون یا پسرشون که معمولا سن کمی هم دارند اینطوری صحبت کنند به خاطر اینکه دوستشون دارند
January 22, 2016
In addition, we some time use it to soften our request or emphasis for example, you want your friend (رضا) to hurry up: رضا! بابا بجُنب دیگه! or you want to say (angrily) you don't want to eat lunch: بابا من ناهار نمی خورم!!
February 1, 2016
I must be mishearing things because I hear بابا everywhere haha. Thank you for your response
January 30, 2016
It exactly means father, I always call my father بابا. when I call my daughter: تو بابامی or بابا جان, I mean "I love my daughter as much as my father. It is an expression to show how much you love your children and only your children.
January 30, 2016
Alan
Language Skills
Chinese (Mandarin), English, French, Persian (Farsi)
Learning Language
Chinese (Mandarin), Persian (Farsi)