Community Web Version Now Available
José Goris
sin/sitt/sina eller hans/hennes/deras 1. Arne spelar trumpet, medan sin / hans bror spelar piano. 2 .Arne har också en syster. Sitt / hennes namn är Annika. 3. Sin / Hans syster träffar Arne inte så ofta nuförtiden. 4. Arne säger, att sin / hans syster och han har olika intressen. 5. Urban träffade sin / hans fru på universitetet. 6. Urban och sin / hans fru bor med sina / deras barn i Göteborg. 7. Malin och Partik åker till Stockholm, men sina / deras barn följer inte med. 8. Anna går på teater med sina / hennes vänner.
Jan 21, 2016 2:36 PM
4
0
Answers · 4
Tack so mycket!
January 25, 2016
I 3 är både "Sin syster träffar inte Arne så ofta nuförtiden." och "Sin syster träffar Arne inte så ofta nuförtiden." rätt - betydelsen är densamma oavsett vilket alternativ man väljer. I övrigt instämmer jag med alla coolbananamans svar.
January 25, 2016
Tack ska du ha!
January 22, 2016
1. hans 2. hennes - jag tror du måste ändra 'också' till även. Också betyder i det sammanhanget att till exempel "jämfört" med någon annan så har Arne också en syster. 3. hans - byt även plats på 'Arne' och 'inte' 4. hans 5. sin 6.hans - sina 7. deras 8.sina
January 21, 2016
José Goris
Language Skills
Dutch, English, French, German, Italian, Polish, Swedish
Learning Language
Polish, Swedish