Marina
Mitä tarkoittaa "Per Vers" Juicen kappaleessa? Olen lukenut kyllä jostakin että Juicen oman selitysten mukana se on sen runoilijan nimi. Mutta kuitenkin jo kauan sitten vaivaa se ajatus, että siellä on joku toinenkin merkitys. Siis, onko?
Feb 1, 2016 9:17 AM
Answers · 3
Kyseessä on sanaleikki. Per Vers = Per+vers = EN: pervert FI: perverssi http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/pervert Toisaalta Per on pohjoismainen miehen etunimi ja vers(e) runon säe.
February 1, 2016
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Marina
Language Skills
Finnish, Russian, Swedish
Learning Language
Finnish, Swedish