mfasie
avslutte eller slutte? noen eksempler takk ! Du må avslutte å røyke!...eller Du må slutte å røyke!
Feb 4, 2016 9:45 PM
Answers · 6
I ditt eksempel er det kun "slutte" som er korrekt: "Du må slutte å røyke!" Det finnes en del tilfeller der slutte og avslutte kan brukes om hverandre, men i mange tilfeller er det kun det ene av de to ordene som passer. Tenk på "å avslutte" som å fullføre noe, å gjøre noe helt ferdig, å runde av (to finish off, to complete): - Nå er det på tide å avslutte møtet - er det noen spørsmål før vi runder av? - Han avsluttet arbeidsdagen en time tidligere for å følge sønnen til tannlegen. "Avslutte" etterfølges ofte av "med" + nærmere opplysninger: - Elevene avslutter alltid skoledagen med en sang. - Vi avslutter treningsøkten med å tøye ut musklene./Vi avslutter treningsøkten med avspenningsøvelser. - Hun avsluttet foredraget med å fortelle en morsom anekdote. - Konferansieren avsluttet arrangementet med å lese et dikt. Tenk på "å slutte" som å holde opp med noe (to quit, to give up): - Å slutte å røyke/drikke (alkohol)/spise godteri etc. - Å slutte på skolen. - Å slutte i en jobb/stilling. - Å slutte i sangkoret/speideren e.l. - Å slutte med en aktivitet: Hun sluttet med håndball etter ungdomsskolen/Hun sluttet å spille håndball etter ungdomsskolen.
February 10, 2016
Det grammatisk korrekte å bruke her er: "du må slutte å røyke"
February 6, 2016
Det er fordi det blir naturlig å si "avslutte" i en sånn sammenheng
February 6, 2016
Hei Henrik, takk for ditt svar, jeg kan ikke fine noe logisk mellom avslutte og slutte. Er det noen regler angående disse to verber. Hvorfor det passer ikke å si jeg slutter en arbeidsdag med en kop kaffe?
February 6, 2016
ta dette som et annet eksempel: "jeg avslutter en arbeidsdag med en kop kaffe"
February 6, 2016
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
mfasie
Language Skills
English, Norwegian
Learning Language
Norwegian