Henrik
Community Tutor
what does "sponge" mean in Swedish? hej jag är Herik från Norge, och jag vill gjernä fosöka att läre mig att både snacka sriva och fortstå Svenska bettere enn det jag allerde gjör kan nogon hjelpa mig? i så fall tack så mycket for hjelpen
Feb 5, 2016 11:34 AM
Answers · 5
"Sponge" brukar oftast översättas till svamp eller tvättsvamp på svenska. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Urethane_sponge1.jpg/250px-Urethane_sponge1.jpg "Sponge cake" däremot heter sockerkaka.
February 11, 2016
Åh! Jag beklagar så mycket kommentaren vä inte skrevet ferdig ennå, men som jag sa till dig i min tidigare kommentar tycar jag att det er mycket samme viset med mig och nedskriven Svenka som deg dig och nedsreven Norska
February 5, 2016
Ja, jag tycker det är på exakt samme vise
February 5, 2016
Jag tror inte att "sponge" är ett svenskt ord... Men att förstå svenska borde inte vara så svårt, jag förstod ju din text och brukar förstå talad norska ganska bra. Så varför ska det inte funka åt andra hållet? ^-^ Att tala och skriva kan nog bil lite svårare, men det ska nog också gå då det är många ord som liknar varandra i norska och svenska. Lycka till! ^-^
February 5, 2016
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Henrik
Language Skills
Chinese (Mandarin), English, Esperanto, Italian, Korean, Norwegian, Russian, Serbian, Ukrainian
Learning Language
Chinese (Mandarin), Esperanto, Italian, Russian, Serbian