Olég
Leze to z nich jak z chlupaté deky Narazil jsem tu: http://nazory.aktualne.cz/komentare/vymena-fajada-pet-cechu-bylo-zachraneno/r~95f2756acbf311e5aa720025900fea04/?utm_source=centrumHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_content=B&utm_term=position-2 na takovou větu: "Leze to z nich jak z chlupaté deky."© Co to znamená? Že tajné služby vydávájí informace pomalejc?¨ Totiž se tak říká, když někdo má nějakou informaci (kterou nemájí ostatní a kterou by chtěli mít), ale zveřejn'uje ji velmi pomalejc a neochotně?
Feb 5, 2016 2:21 PM
Answers · 3
Správně, leze to z tebe/něho/ní/vás/nich jak z chlupaté deky říkáme, když nám někdo něco říká velmi pomalu a neochotně, nebo se jen nedokáže vyjádřit. :-)
February 5, 2016
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Olég
Language Skills
Czech, Russian
Learning Language
Czech