Birjees Madhoun
Bu cümleler doğru mu ? En azında bana bak ! "at least look at me" En kısa zamanda daha iyi olacağım Benim evim en fazla iki yüz metre buradan uzak "Maksımum / en fazla " ?? En iyi durumda 80% alacak "Durumda / ihtimalle" ??
Feb 8, 2016 5:47 PM
Answers · 2
En azından bana bak! En azından bana bir bak! Second sentence is correct. Benim evim buradan en fazla iki yüz metre uzak. 'Maksimum' or 'en fazla both' are possible. 'ihtimalle' sounds better but you can use also 'durumda'
February 9, 2016
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Birjees Madhoun
Language Skills
Arabic, English, Spanish, Turkish
Learning Language
Spanish, Turkish