Gabrielle
wich kanji are important to learn? een paar weken gelden ben ik begonnen met het leren van kanji. nu vroeg ik me af welke kanji belangrijk zijn om te leren? (de nummers, dagen en maanden ken ik al) I started a few weeks ago with learning kanji , so now I was wondering what are important to learn . (I know the numbers, days and months.)
Feb 9, 2016 4:00 PM
Answers · 4
Er zijn veel Kanjis dat je moet leren, en het lijkt op dat je al heel belangrijke Kanjis leert. De belangrijkste Kanjis worden "Joyou Kanji (常用漢字)" genoemt. Ze zijn wat je nodig heben zou, om een krant of boek goed te lezen. Het zou best zijn, als je de Kanjis door het leren van woorden studeert. Vanzelf is een Kanji niet heel nuttig. Als je een nieuw woord leert, kan je ook de Kanji voor die woord leren. Ik hoop je begrijpt wat ik zeggen wil. Het spijt me voor mijn slechte Nederlands. XD Ik zou ook een het Engels schrijven. There are many Kanji that you should learn and it seems that you are learning some important ones. The most important Kanji are called "Joyou Kanji (常用漢字=commonly used kanji)." They are what you will need in order to read a book or newspaper and it would be best to learn them through vocabulary words. By themselves they aren't very useful. If you learn a new word, you can then learn the Kanji for that word. I hope you understand me well. Als je andere vragen hebt, dan laat me weten. If you have any other questions, please let me know.
February 10, 2016
use the list of most common 2151 Kanji and memorize them from the simplest to the one having most elements
February 10, 2016
http://tangorin.com/common_kanji This list might be useful! Personally I just go by the book " Kanji Look and Learn" and I bought Kanji flashcards to learn them on the go.
February 9, 2016
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Gabrielle
Language Skills
Dutch, English, Japanese
Learning Language
English, Japanese