Kewin
Met de fiets Is deze zin correct? Mathilde gaat op de fiets naar werk
Feb 11, 2016 10:25 AM
Answers · 6
Mathilde gaat /met de fiets / op de fiets / naar haar werk / naar het werk. Met deze bouwstenen kun je naar hartelust varieren.
February 15, 2016
Mathilde gaat met de fiets naar het werk.
February 11, 2016
Mathilde gaat op/met de/haar fiets naar het/haar werk
February 12, 2016
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Kewin
Language Skills
Dutch, French, Japanese, Polish, Russian
Learning Language
Dutch, Japanese, Polish