Łukasz
Tłumaczenie "Lass uns weiterfahren" W jednym z kursów z niemieckiego natrafiłem na zdanie "Lass uns weiterfahren", ale nie zostało ono przetłumaczone. Czy to znaczy coś w stylu "Jedźmy dalej!" ?
Feb 15, 2016 4:42 PM
Answers · 1
Hello Lukasz, it translates as 'let's continue'.
February 15, 2016
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Łukasz
Language Skills
Polish
Learning Language
Polish