tark
عندما يأتي الحب من قلب صادق هل هذا هو الحب؟ كيف تريد أن تعلم
Oct 16, 2008 10:19 PM
Answers · 3
السلام عليكم ان الحب كلمة سامية شريفة من المفترض ان لا تكون الا من قلب صادق تحياتي
October 17, 2008
الحب أطلس كبير ، تجد فيه خرائط للقلوب تبين أماكن السعادة
October 18, 2008
طبعا
October 17, 2008
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
tark
Language Skills
Arabic, English, Hebrew
Learning Language
English, Hebrew