Community Web Version Now Available
Teby
"Ska" och "Kommer att" Hur vet man när man använder "Ska" eller "kommer att"?
Oct 3, 2016 12:25 PM
2
0
Answers · 2
Ska + infinitiv (det finns en plan, någon har kontroll över det som ska ske/någon har ansvar över det som ska hända) Exempel: Min chef har sagt att jag ska åka till Rom. Kommer att + infinitiv ("det som sker, det sker" utan att du eller någon annan kan göra något åt det) Exempel: Molen är svarta. Det kommer snart att regna. Presens + vid tidsangivelse Exempel: Jag åker till NewYork nästa år. Molen är svarta. Det blir regn. Andra användningsområden av "ska" Ska kan också användas i betydelsen måste/bör/lär Exempel: Meteorologerna säger att det ska bli en mild vinter. Exempel: Man ska inte gå på gräsmattan. (i betydelsen får inte) Exempel: Man ska tvätta händerna före måltider. (måste är starkare, ska är dock starkare än bör) Hoppas att du fått svar på din fråga.
October 4, 2016
Här är lite mer information på engelska: https://www.thelocal.se/blogs/theswedishteacher/2010/10/01/ska-kommer-att-and-other-ways-to-express-future-tense/
October 5, 2016
Teby
Language Skills
English, French, Russian, Spanish, Swedish
Learning Language
English, French, Russian, Swedish