Community Web Version Now Available
Ruzanna
Нужен инфинитив глаголов и их перевод. Привет! Помогите найти инфинитив глаголов пети и нађу. Вот предложения где я их нашла: У путу нађу родну ашламу, па чим jе див угледа, ускочи на ашламу и позове и старца горе. На то старац рече како се не може пети, него затражи да му див савиjе грану, па сjеде и да си одмори. (Баjка "старац преварио дивове")
2016年10月6日 16:27
4
0
Answers · 4
попети се ( попнем , попне... погрешно: попењем, попењу ... = испети се , пети се ( старије варијанте глагола ) Наћи! (нађем, нађеш, нађе, нађемо, нађете, нађу).
2016年10月7日
ашлама или аршлама jе рана трешња, трешња коjа зри рано у пролеће.
2016年10月11日
neko bi mi objasnio šta znaći u tom tekstu ašlama ?
2016年10月10日
Ruzanna
Language Skills
Belarusian, Russian, Serbian
Learning Language
Serbian