Community Web Version Now Available
Alberto
Norske adjektivene Hi allesammen! Jeg lærer norsk så jeg trenger å vite noen adjektiver. Norsk er ikke en vanlig språk så det er valdig vinskelig å finne noen. Kan du hjelpe meg? Jeg har en list her. Er de korrekt? Gøy - Fun Kjedelig - Boring Morsom - Funny Høy - tall kort - short ( a person ) lykkelig - happy Hvordan sier du sad? er de -lige adjektivene som de -inge adjektivene på engelsk? Hope you understood me, it's still difficult for me to write norwegian. Tusen takk :)
2016년 10월 12일 오후 4:59
5
0
Answers · 5
Vilde har svart på de første spørsmålene dine, så jeg gjentar ikke svaret på disse. Når det gjelder det siste spørsmålet ditt, så tror jeg ikke det finnes en slik generell huskeregel for oversettelse av denne typen adjektiv mellom norsk og spansk (i så fall blir det fort veldig mange unntak fra regelen!). Men jeg kan forsøke å hjelpe deg med oversettelsen av "aburrido", siden du nevner dette i kommentaren under Vildes svar: To be boring --> Ser aburrido/-a --> Å være kjedelig To be bored --> Estar aburrido/-a --> Å kjede seg Eksempler: It's boring --> Es aburrido --> Det er kjedelig He is boring (as in: He has a boring personality / He is a boring person) --> Él es aburrido --> Han er kjedelig / Han er en kjedelig person I'm bored --> Estoy aburrido/-a --> Jeg kjeder meg
2016년 10월 15일
De er alle korrekte Sad-trist I'm not sure what you meant with the last part of the question so I can't help you with that
2016년 10월 12일
Alberto
Language Skills
English, Spanish
Learning Language
English