Community Web Version Now Available
Martin Vidovic
De betekenis van 'opstaptermijn' Wat betekent 'opstaptermijn' in de vogende zin: "In het verdrag is een opstaptermijn van drie jaar vastgelegd." Is hiermee bedoeld dat het verdrag na drie jaar van kracht wordt, of juist dat het verdrag na drie jaar ongedaan kan worden gemaakt?
Nov 11, 2016 2:26 PM
3
0
Answers · 3
Normaal houdt een opstaptermijn in dat een verdrag ongedaan gemaakt kan worden na drie jaar vanaf de datum dat dit aangevraagd wordt. Dus niet drie jaar vanaf de datum dat het verdrag getekend wordt.
November 11, 2016
Precies wat Wanda al zegt. Het verdrag duurt dus gewoon zolang als is afgesproken, maar mocht een van de partijen het verdrag willen verbreken, dan is het verdrag tot drie jaar na het verbreken nog van kracht.
November 16, 2016
Om heel eerlijk te zijn vind ik het een wat aparte zin. Maar ik denk dat ermee bedoelt wordt dat na 3 jaar het verdrag ongedaan kan worden gemaakt ;)
November 11, 2016
Martin Vidovic
Language Skills
Czech, Dutch, English, German, Japanese, Slovenian
Learning Language
Czech, Dutch, Japanese