Community Web Version Now Available
Nga
cụm từ 水岚花 nghĩa là gì ạ ? trong câu 院落里水岚花随风轻摆发出微微蓝光
19 نوفمبر 2016 13:46
2
0
Answers · 2
院落里水兰花随风轻摆发着微微蓝光
20 نوفمبر 2016
Nga
Language Skills
Chinese (Mandarin), English
Learning Language
Chinese (Mandarin)