Gleb
bir soruş Görəsən, niyə telefon ya kompyuternən yazanda heç kim Ş I Ö Ü və sairə hərfdən istifadə etmir? Neudobnodu?
Nov 20, 2016 7:19 PM
Answers · 5
Salam.Vaxt aparir ona gore.
Apr 7, 2021 4:32 PM
Telefonda bizim əlifba olmur (əvvəl 100% belə idi). Ya da ki bizim hərflər böyük görünür oxumaq çətinləşir
December 16, 2016
men buralarda biraz araşdırdım. mənə bunu dedilər - bəzi saytda azəri hərfler açılmır. ona göredi.
December 3, 2016
Show More
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Gleb
Language Skills
Arabic (Egyptian), Azerbaijani, English, Georgian, Other, Persian (Farsi), Russian, Turkish, Uzbek
Learning Language
Arabic (Egyptian), Azerbaijani, Georgian, Persian (Farsi)