Adela
Hoe is verschil tussen alleen en zelf?
Nov 24, 2016 3:30 PM
Answers · 3
Hallo Adela, Het verschil is in het gebruik. Alleen is een bijvoegelijk naamwoord en dan betekent het niet vergezeld, zonder iemand anders of een bijwoord en dan betekent het slechts, of 'behoudens dit, met dit voorbehoud' Zij zat alleen in de klas, er was niemand anders. (bijvoegelijk naamwoord) Ik doe dit alleen maar om punten te scoren. (bijwoord) Ik vond de film wel goed, alleen het einde niet zo. (bijwoord) Zelf is een aanwijzend voornaamwoord of een bijwoord. Als aanwijzend voornaamwoord betekent het 'in eigen persoon' of 'in tegenstelling met de rest'. Als bijwoord betekent het 'eigenhandig' of 'persoonljk' Mijn vader heeft het zelf gezien. (aanwijzend voornaamwoord) Alle leerlingen hadden een onvoldoende, ikzelf had een 10!(aanwijzend voornaamwoord) Ik heb jouw hulp niet nodig, ik doe het zelf wel. (bijwoord) Ik hoop dat dit helpt. Aleks
November 24, 2016
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Adela
Language Skills
Dutch, Polish, Slovak
Learning Language
Dutch, Polish