Adela
te weten komen welke werkwoord moet ik vervoegen? eerst of twee?
Nov 26, 2016 2:18 AM
Answers · 5
Je vervoegt 'komen'.
November 26, 2016
Inderdaad, je gebruikt "ben" met de verleden tijd hier. Je kan trouwens ook zeggen "ik was het te weten gekomen".
November 27, 2016
ahh, sory, ik begrijp dat goed. (komen) is ook in een verleden tijd met (ben), dus nu is alles zeker voor mij.
November 27, 2016
(ben)? dus dat betekent, dat ik moet aan mijn woordenboek schrijven: te weten komen (zijn)?
November 27, 2016
Inderdaad wat Marien zegt, je vervoegt komen. "Ik kom te weten", "ik kwam te weten", "ik ben het te weten gekomen".
November 26, 2016
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Adela
Language Skills
Dutch, Polish, Slovak
Learning Language
Dutch, Polish