Adela
Wat alles kan voor eerst werkwoord in de zin zijn?
Nov 28, 2016 3:47 PM
Answers · 4
ik ben helaas een blinde meijsje, dus ik kan niet een plaatje zien.
November 29, 2016
Bedoel je te vragen: "Wat kan er allemaal vóór de persoonsvorm staan in een zin?" In de meest simpele variant staat alleen het onderwerp voor de persoonsvorm. "Ik begrijp je vraag niet" - 'Ik' is het onderwerp, 'begrijp' de persoonsvorm "Het eerste werkwoord kan bijvoorbeeld zijn:" - 'Het eerste werkwoord' is het onderwerp, 'kan' is de persoonsvorm. Zoals in elke taal kunnen bijna alle zelfstandige naamwoorden, persoonlijke voornaamwoorden en eigennamen onderwerp zijn. In de meest basale zin komt altijd eerst het onderwerp, dan de persoonsvorm, dan het lijdend voorwerp. In het Nederlands is het wel zo, dat de woordvolgorde in veel situaties verandert, bijvoorbeeld wanneer je een vraagwoord of een tijdsbepaling in de zin zet. "Waarom leer jij Nederlands?" - De persoonsvorm staat hier vóór het onderwerp. "Morgen ga ik weer Nederlands leren" - Hier ook. Hier is nog een link naar een plaatje dat misschien de standaardwoordvolgorde verduidelijkt: http://tinypic.com/r/16025g0/9 By the way: Do you speak English? I may be a whole lot easier explaining grammar in English, rather than in Dutch...
November 29, 2016
voor eerste werkwoord kan bijvoorbeeld zijn: ik, mijn vriend, en andere. Wat nog?
November 29, 2016
Ik begrijp je vraag niet, kan je uitleggen wat je bedoelt?
November 29, 2016
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Adela
Language Skills
Dutch, Polish, Slovak
Learning Language
Dutch, Polish