Jing_qin
Kunt iemand mij helpen om mijn zinnen te corrigeren? Vooral de tense...dank u wel! 1, Ik ben heel blij te horen dat jij een gezonde baby hebt gekregen 2, Hoe gaat het met jou? Ik hoorde dat jij ziek bent, ik hoop dat jij snel beter wordt, ik heb je lesboek al uitgelezen, ik ga het aan jou teruggeven als je volgende week weer in de cursus bent. 3, Er draait een goede film in een bioscoop, zullen we op zaterdag of zondag naar deze film te gaan? Ik ben allebei de dagen vrij. 4, Ik hoop u voldoende geinformeerd te hebben 5, Ik ben niet vrij aankomende weekend, zullen we het volgende weekend aspreken? 6, comment on a restaurant: Heel druk, we moesten een half uur wachten totdat we een tafel hadden, en nog een ander half uur wachten voor de gerechten! De bediening was niet efficient en ik vond het vlees niet zo vers, ik ga er nooit heen. 7, Ik zoek een kamer van 50 vierkante meter. 8, Gisteravond had ik hoofdpijn, ik heb paracetamol genomen maar het helpt niet
Dec 5, 2016 4:58 PM
Answers · 2
1, Ik ben heel blij om te horen dat jij een gezonde baby hebt gekregen 2, Hoe gaat het met jou? Ik hoorde dat jij ziek bent, ik hoop dat je snel beter wordt, ik heb je lesboek al uitgelezen, ik ga het aan je teruggeven als je volgende week weer bij de cursus bent. 3, Er draait een goede film in een bioscoop, zullen we op zaterdag of zondag naar die film te gaan? Ik ben allebei de dagen vrij. 4, Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben 5, Ik ben aankomend weekend niet vrij, zullen we volgend weekend afspreken? 6, Opmerking over een restaurant: (Het was) heel druk, we moesten een half uur wachten totdat we een tafel hadden, en nog anderhalf uur wachten voor de gerechten! De bediening was niet efficiënt en ik vond het vlees niet zo vers, ik ga er nooit meer heen. 7, Ik zoek een kamer van 50 vierkante meter. 8, Gisteravond had ik hoofdpijn, ik heb een paracetamol genomen maar het helpt niet
December 6, 2016
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Jing_qin
Language Skills
Chinese (Mandarin), Chinese (Cantonese), Dutch, English, French
Learning Language
Dutch