Mr. Zhang / 张老师
Professional Teacher
Har ni bra sånger för att lära mig svenska? Just nu jag lär mig att sjung Luciasången (Natten går tunga fjät) därför jag älskar den här sång. Vilka andra sånger kan jag sjunger för att lära mig svenska? (Forstår ni? Please correct any mistakes I made in my question.)
Dec 6, 2016 5:34 AM
Answers · 3
Det var så lite :-) a beginner=en nybörjare
December 7, 2016
Tack Mikkel. Ja, jag är...beginner...på svenska.
December 7, 2016
Inget problem att förstå dig. Jag kan tyvärr inte hjälpa dig med sånger, men jag skulle ha skrivit din fråga så här: Just nu LÄR JAG mig att sjungA Luciasången (Natten går tunga fjät) därför ATT jag älskar den här sångEN. Vilka andra sånger kan jag sjungA för att lära mig svenska?
December 7, 2016
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Mr. Zhang / 张老师
Language Skills
Chinese (Mandarin), Chinese (Other), English, French, Japanese, Spanish, Swedish
Learning Language
French, Japanese, Spanish, Swedish