Moritz Noricus
Något om Barnuppfostran Hej, Kan någon rekommendera något att läsa/lyssna till om barnuppfostran?En webbsida, en bok, en podcast.... Har inga barn än men vill ha några.
Dec 6, 2016 1:05 PM
Answers · 3
Titta om du kan finna något på "UR Play".
December 6, 2016
test
December 6, 2016
test
December 6, 2016
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Moritz Noricus
Language Skills
English, French, German, Swedish
Learning Language
French, Swedish