Saúl Carvajal
Kial lerni esperanton? Mi volas scii kiom la esperanto utilas cxar mi scias ke la homoj utilas gxin pro la arto sed mi volas lerni se gxi utilas pro aliaj aferoj.
Dec 7, 2016 3:55 AM
Answers · 3
Nu, esperanto ebligas min paroli kun homoj, kiuj ne parolas angle. Kaj mi ĝuas ankaŭ legi artikolon kaj novaĵojn esperante. Sed la plejparto de mia esperanta agado estas enreta.
July 15, 2017
Ĝ Ĉ Ĥ Û It's possible to use Esperanto's characters here. I can give you a link to download the browser extension to make it possible.
December 16, 2016
Esperanto estas utila pro gxia komunumo. Scii Esperanton estas kiel koni personojn en cxiu urbo.
December 16, 2016
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Saúl Carvajal
Language Skills
English, Esperanto, French, German, Italian, Spanish
Learning Language
Esperanto, French, German, Italian