Bybars
säger vi ? Jag har inte rökt i ett år. eller Jag har inte rökt på ett år.
Dec 11, 2016 1:44 AM
Answers · 10
Det är "i" i en positiv mening, men med "inte" måste man använda "på": – Jag har rökt i ett år. – Jag har inte rökt på ett ar. → http://www.thelocal.se/blogs/theswedishteacher/2010/03/10/pa-lordag-i-lordags-whats-the-difference/
December 12, 2016
Uppdatering: Aha. Förlåt att jag gav fel svar. Tack till DonHolgo för att rätta mitt fel. Han har jo tydligen rätt. Danska och svenska brukar att vara mycket lika. Jag hade inte föreställt mig att ”inte” i denna sammanhangen skulle ändra ”i” till ”på”. Mitt FELAKTIGA svar: Du kan helt säkert säga ”Jag har inte rökt i ett år.” Här är ett exempel med "i" från Gefle Dagblad (http://www.gd.se/gastrikland/gavle/halsobussen-halsade-pa): ”Han har rökt i många år. Nu vill han veta hur mycket hans lungor tagit skada.” Jag tror inte du kan säga ”Jag har inte rökt på ett år.”, men jag kan inte säga det med absolut säkerhet.
December 11, 2016
Don Holgo har helt rätt!
December 22, 2016
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Bybars
Language Skills
Arabic, Swedish
Learning Language
Swedish