Adela
Hoe is verschil tussen door en via? Ik weet het al dat gebruikt bijvoorbeeld: Ik ga via rotterdam naar Eindhoven. Maar door? weet ik niet.
Dec 11, 2016 3:25 PM
Answers · 1
Wat is het verschil tussen door en via? "Via" gebruik je inderdaad in zinnen zoals "Ik neem de trein die via Leiden naar Amsterdam gaat.". "Door" kan je bijvoorbeed in zinnen gebruiken zoals: - Ik loop door de stad. - Ik fiets het hele land door. - Ik wandel door het bos. In deze zinnen gebruik je het woord "door", om aan te geven dat je een bepaalde plek bezoekt. Je kan "door" ook gebruiken, om aan te geven door wie of wat iets gebeurt. - We werden nat door de regen. - Door veel te studeren, slaagden we voor het examen. - We werden achtervolgt door een vreemd persoon.
December 11, 2016
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Adela
Language Skills
Dutch, Polish, Slovak
Learning Language
Dutch, Polish