Tom
Co jest "sounds good" po polsku? Próbuję się uczyć jak mowić jeszcze po polsku. Jak chcesz rozmawiać z mnie proszę cię zapisz do mnie.
Dec 11, 2016 11:52 PM
Answers · 1
"Sounds good" - "Brzmi dobrze".
December 13, 2016
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Tom
Language Skills
English, Polish
Learning Language
Polish