DarkSoulbringer
Czy poprawnie napisałem zdanie? Bardzo proszę sprawdzić gramatyczną i leksykalną poprawność tego zdania: "W razie zgody na współpracę bardzo proszę wnieść mnie w swoją bazę danych (albo przynajmniej opublikować mój profil na waszym sajcie) pod moim twórczym pseudonimem A.B., bo właśnie pod tym pseudonimem jestem dobrze znany jako ...".
Dec 13, 2016 5:50 PM
Answers · 3
Zamiast "wnieść mnie w swoją bazę danych" powinno być: "wpisać (zapisać) mnie do swojej (Państwa) bazy danych" lub "umieścić mnie w Państwa bazie danych". Zamiast "na waszym sajcie" natomiast "na waszej (Państwa) stronie internetowej" (zapożyczenie z angielskiego 'site' nie przyjęło się w języku polskim).
December 14, 2016
Bardzo proszę sprawdzić gramatyczną i leksykalną poprawność tego zdania: "W razie zgody na współpracę bardzo proszę umieścić mnie w Państwa bazie danych (albo przynajmniej opublikować mój profil na Państwa stronie) pod moim twórczym pseudonimem A.B., bo właśnie pod tym pseudonimem jestem dobrze znany jako ...".
December 16, 2016
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
DarkSoulbringer
Language Skills
Bulgarian, Croatian, German, Macedonian, Polish, Russian, Serbian, Slovenian
Learning Language
Croatian, German, Macedonian, Polish, Serbian, Slovenian