DarkSoulbringer
Каква функция има частица "си"? Може ли някой да ми обясни, каква функция има частица "си" в следващите изречения? - "Той не си ли е българин?" "Той не си ли е вкъщи?" "Тая къща не си ли е ваша?" "Това не си ли е твой проблем?" "Не си ли е така?" Ще има ли голяма разлика, ако кажа "Той не е ли българин?" вместо "Той не си ли е българин?" "Той не е ли вкъщи?" вместо "Той не си ли е вкъщи?" "Тая къща не е ли ваша?" вместо "Тая къща не си ли е ваша?" "Това не е ли твой проблем?" вместо "Това не си ли е твой проблем?" "Не е ли така?" вместо "Не си ли е така?" Благодаря предварително за всички отговори!
Jan 17, 2017 1:47 PM
Answers · 1
СИ се използва като рефлексивна/възвратна частица дателен падеж и като притежателно местоимение. Пътувам с колелото си. = Пътувам с колелото ми. = Пътувам с моето колело. = Пътувам си с колелото. *с моето колело -> звучи по-формално, наблягаш на факта, че колелото е твое *пътувам си с колелото -> звучи някак си небрежно и същевременно се разбира, че колелото е твое Българите понякога прекаляваме с употребата на това "си" към глагола, както в някои от изреченията, които си цитирал. Например "си" в "Той не си ли е българин?"/"Тая къща не си ли е ваша" лично на мен ми звучи ненужно. Накратко, изреченията, които са със "си" звучват по-неглиже, неформално, (но всъщност буквалното значние на "си" е "на мен"/to myself). -> Купувам си нещо от магазина./ Пея си под душа./ Седя си вкъщи./Имам си нов телефон. И не, няма да има голяма разлика, ако кажеш изреченията без "си", особено тези, които си написал по-горе :)
January 18, 2017
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
DarkSoulbringer
Language Skills
Bulgarian, Croatian, German, Macedonian, Polish, Russian, Serbian, Slovenian
Learning Language
Croatian, German, Macedonian, Polish, Serbian, Slovenian