Ягор
Několik otázek Řekli byste mi, jaký je přesně slovosled (pro tehle "se, si") ve větě začínající: že, kterýáé, je(n)ž, nicméně? Kupř. "Nicméně se zlato se nechalo hledat dále." "Úspěšná pálkovací hra" (popis pro softball). Není to "successful racketing game", ale jak to je a co je to "palkovat" - to "racket"?)) Jaký je v tom rozdíl, když říkáme "je to" a "to je", a to v otázkách a v oznamovacích větách?
Feb 15, 2017 6:57 PM
Answers · 2
Ještě nikdy jsem neslyšel někoho říct "pálkovací" ani "pálkovat". Občas zaslechnete "odpálkovat", což asi znamená "odrazit pálkou" ("odrazit", maximálně "odpálit" je pro sport lepší slovo) , hlavně to ale používáme jako metaforu - když někoho "odpálkujete", tak mu triumfálně odseknete (retort). Příklad: “It’s just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country,” Mrs. Clinton observed. Trump Clintonovou odpálkoval: “Because, you’d be in jail.”
February 25, 2017
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Ягор
Language Skills
Belarusian, Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Russian, Spanish
Learning Language
Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Spanish