Community Web Version Now Available
Thomas/Sven
"å tar kaka" Hei, jeg vet ikke hva dette uttrykket betyr -> "å tar kaka". Jeg har lest det i denne setningen: "Bildet han delte på Twitter onsdag, tar imidlertid kaka." Takk!
Sep 6, 2017 11:42 AM
2
0
Answers · 2
Å ta kaka -> tar kaka Det vil si at det er noe som overgår alt annet, enten i positiv eller negativ forstand. Det kan være noe veldig drøyt eller ekstremt som setter alt annet i skyggen.
September 6, 2017
Thomas/Sven
Language Skills
Austrian German, Danish, English, French, German, Japanese, Norwegian, Swedish
Learning Language
Japanese, Norwegian