Community Web Version Now Available
Monika
"procrastination" på svenska? hej, jag bara undrar hur är det "procrastination" på svenska? jag har hittat att det är "förhalnin"g, men jag vet inte hur det här ordet fungerar i hela meningen. Kanske kan någon ge mig några exempel, är du snäll? Tack.
Oct 23, 2017 6:59 AM
6
1
Answers · 6
Jag använder själv ordet "prokrastinering". Ordet finns med i SAOL (Svenska Akademins Ordlista), men jag har märkt att inte alla känner till ordet. Något bra alternativ finns inte. För handlingen "att prokrastinera" kan man använda "skjuta upp" som alla förstår, men själv tycker jag bättre om "prokrastinera" eftersom detta har blivit ett begrepp/koncept. Ex. "Jag är hopplös, jag skjuter alltid upp saker till sista minuten."
October 25, 2017
Det vanligaste är att man pratar om att "skjuta upp" saker.
October 23, 2017
Never used Förhalning. Att Fördröja would work unless one is talking about the action, in which case the label is the only option. Prokrastinera.
October 23, 2017
Monika
Language Skills
English, Lithuanian, Russian, Swedish
Learning Language
Swedish