Zin
Hur använder man 'ännu', 'ändå' och 'fortfarande'? Jag kollade upp i min ordbok hur säger man engelska 'still' på svenska. Men jag hittade 'ännu', 'ändå' och 'fortfarande'. I ordboken finns det inte exempelmeningar så jag är inte säker om de orden är olika eller inte. Jag kommer ihåg att jag lärde mig 'fortfarande' när jag började studera svenska, så jag är inte heller säker vilket ord passar bättre med engelska 'still'.
2017年10月28日 17:08
Answers · 2
Tack så mycket. Det var ganska klart!
2017年10月30日
Jag är fortfarande här I am still here Jag är ändå här I am still (despite everything) here Det var ännu bättre It was better still (even better) Vi tar det ännu en gång We take it yet/still another time (do it yet again) Jag är fortfarande här ändå I am still here despite everything
2017年10月28日
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Zin
Language Skills
Arabic, Chinese (Cantonese), Chinese (Taiwanese), English, Japanese, Korean, Swedish
Learning Language
Arabic, Korean, Swedish