Damian
Community Tutor
Vad är markbunden telefoni och en fråga till om kameran Y
Oct 30, 2017 11:56 PM
Answers · 1
1 Det är motsats till trådlös (Trådlös är ett annat ord för sladdlös = utan sladd). Markbunden betyder: bunden till marken. Sladdarna går i marken, sladdarna ligger nedgrävda i marken. 2 Kort förklaring: fastnar. Lång förklaring: Att sätta fast någonting är att göra så att något sitter ihop med något annat. Om du till exempel limmar fast ett papper på ett bord, så sitter pappret fast i bordet. Att bränna fast är en annan metod för att sätta fast något. Googla ordet "brännmärka" och titta på bilder så förstår du vad det är. Det fungerar nästan aldrig att bränna fast en sak med någon annan sak, utan man bränner fast stämplar/märken i något. Men väldigt ofta används ordet bildligt istället för bokstavligt. Bilden bränner fast i linsen betyder (bildligt talat) att bilden är så varm så att det blir ett brännmärke i linsen, alltså: bilden är sparad. Om hemska saker som man har sett säger man till exempel "det har bränt fast i minnet" eller "det har bränt fast på näthinnan". Det betyder att man inte kan glömma det man har sett. (googla näthinna så ser du vad det är, det är en del av ögat) EDIT: Eller rättare sagt: verkligheten är så varm (bildligt talat alltså) att den bränner fast i linsen, och på så sätt blir en sparad bild.
October 31, 2017
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Damian
Language Skills
English, German, Italian, Polish, Swedish
Learning Language
English, German, Swedish