Alina
Czy można tak powiedziec? Piszę pracę i zastanawiam się czy można napisać w sytuacji kiedy wyniki jednego badania są bardzo zbieżne z wynikami innego, że jedno badanie "koreluje" / "pokrywa się" z innym. Czy są jeszcze jakieś synonimy?
Nov 4, 2017 5:44 PM
Answers · 3
koreluje: współgra, harmonizuje, synchronizuje, pasuje, łączy się, koresponduje, współbrzmi, łączy się, kojarzy się.
November 4, 2017
mogę napisać "badanie X współgra / łączy się / synchronizuje się z badaniem Y"?
November 4, 2017
Odpowiednikiem słowa 'Korelacja' jest slowo 'Wspólzależność'
November 4, 2017
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Alina
Language Skills
English, Polish, Russian
Learning Language
English