Vera
Zainteresowana w kontakcie z nosicielami języka Mieszkam w Białorusi i zainteresowana w kontakcie z nosicielami języka polskiego.mam pewne idea dla wzaimnej wspòłpracy. Przedewszystkim zainteresowana w studentach pedagogiki.
Nov 18, 2017 8:01 PM
Answers · 6
Obecnie mieszkam na Białorusi. Szukam kontaktu z mówcami języka Polskiego. Mam pomysł na współprace językową, szczególnie ze studentami psychologii. Pozdrawiam serdecznie.
November 19, 2017
Mieszkam na Białorusi i jestem zainteresowana kontaktem z osobami używającymi języka polskiego na co dzień. Mam pewne pomysły na wzajemną współpracę. Przede wszystkim jestem zainteresowana kontaktem ze studentami pedagogiki.
November 24, 2017
Mieszkam na Białorusi i jestem zainteresowana kontaktem z osobami używającymi języka polskiego na co dzień. Mam pewne pomysły na wzajemną współpracę. Przede wszystkim jestem zainteresowana kontaktem ze studentami pedagogiki.
November 24, 2017
Mieszkam na Białorusi i jestem zainteresowana kontaktem z mówiącymi (?) po polsku, mam pewien pomysł na wzajemną współpracę. Przede wszystkim ze studentami pedagogiki. PS nosiciel - używane chyba tylko w kontekście biologicznym, np. nosiciel bakterii, wirusa, genu itp.
November 19, 2017
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Vera
Language Skills
English, Polish
Learning Language
English