Yair
'N paar vrae oor Afrikaans Hey vriende, Ek het vandag weer 'n paar nuwe vrae: 1. "dit is ‘n skuins tafel" OF “dit is ‘n skuinse tafel”? 2. “so teen agt uur”? “around 8 o’clock” or “coming up to 8 o’clock (i.e. right before 8 o’clock) 3. Wat is die verskil tussen: "ek is al uitgeput” “ek is klaar uitgeput” “ek is al klaar uitgeput” ? 4. wat is die verskil tussen "iemand nooi" en "iemand uitnooi" (to invite somebody)? 5. wat is die meervoud van “aanbod”? Baie dankie, Yair
Nov 23, 2017 4:54 PM
Answers · 1
1. Dit is 'n skuins tafel. 2. Nee, aguur presies: Ek sal teen aguur reg wees. = I'll be done by eight 'o clock. 3. Almal is dieselfde. 4. Beide is dieselfde. 5. Aanbiedinge.
November 23, 2017
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Yair
Language Skills
Afrikaans, Catalan, Dutch, English, Gaelic (Irish), Hebrew, Hungarian, Japanese, Spanish
Learning Language
Gaelic (Irish), Hungarian