Yair
'n paar vrae oor Afrikaans Hey vriende, Ek het vandag weer 'n paar nuwe vrae: 1. wat is die verskil tussen "liewer" en "liewers" ("jy het gesê dat ek liewer tuis moes gebly het")? 2. wat is die verskil tussen "onsin" en "nonsies"? 3. is die volgende sin juis: "politici gee nooit waarborge vir ons nie"? en die sin "politici gee ons nooit waarborge nie"? 4. wat is die verskil tussen "slegs" en "net"? 5. is die volgende sin juis: "jy mag nie blomme pluk en plante beskadig nie"? Baie dankie, Yair
Nov 24, 2017 4:54 PM
Answers · 2
1. "Liewer" is beter Afrikaans gebruik en "liewers" is swakker, maar beide beteken dieselfde. 2. "Onsin" beteken "nonsens" en "nonsies" is 'n vervorming daarvan (nonsens). Beiede beteken ook dieselfde. 3. Ja, altwee is dieselfde :) 4. Beide is sinonieme, maar "slegs" is ietwat sterker taalgebruik. Dit is meer beslis. 5. Dit maak sin, ja.
November 24, 2017
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Yair
Language Skills
Afrikaans, Catalan, Dutch, English, Gaelic (Irish), Hebrew, Hungarian, Japanese, Spanish
Learning Language
Gaelic (Irish), Hungarian