Diana Owaykn
Smutny ptak (tłumaczenie I’m a sad bird who is like your eyes without a home=Jestem smutnym ptakiem, który jest taki, jak twoje oczy bez domu Is the translation correct? jest poprawne tłumaczenie?
Dec 4, 2017 2:23 PM
Answers · 2
Jestem jak smutny ptak, który jest bezdomny niczym twoje oczy or Jestem niczym smutny ptak, który jest bezdomny jak twoje oczy Czy to tłumaczenie jest poprawne ?
December 4, 2017
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Diana Owaykn
Language Skills
Arabic (Levantine), English, French, Greek, Polish, Russian, Spanish
Learning Language
English, French, Greek, Polish, Russian, Spanish