Olég
Kriminál a Věznice Dobrý den! Chtěl jsem se zeptat: v čím je rozdíl mezi slovama Kriminál a Věznice? Kriminál je neoficiální, hovorové slovíčko? Nebo je to sprosté slovo, které se ve slušné společnosti nepoužívá? Předem dík!
Aug 8, 2018 3:40 PM
Answers · 2
Dobrý den, kriminál zní hovorově, citově zabarveně. Mezi kamarády ho klidně můžete použít, určitě není sprosté. Například u soudu bych ho nepoužila. A věznice nebo vězení (úplně stejný význam), jsou neutrální. Můžete je použít úplně kdykoliv.
August 9, 2018
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!