Olég
Chutrý a Inteligentní Čím se od sebe liší slova Chutrý a Inteligentní? Předem dík.
Aug 9, 2018 11:41 AM
Answers · 2
Znamenají skoro totéž. Chytrý je obecnější. Může to znamenat rozumný, praktický. Někdo, kdo umí řešit problémy. Chytrý člověk, chytrý pes, chytrá věc (To je chytrý vynález!) jako v angličtině clever, smart. Často se používá i jako ironie "Ty jsi vždycky tak chytrá" = Pořád mi říkáš, co mám dělat. Inteligentní znamená, že má někdo vysoké IQ. Jako v angličtině intelligent. "Stephen Hawking byl velice inteligentní."
August 9, 2018
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!