Svetlana
Wszystkie czesc, powiedz mi, proszę, jak poprawnie napisane słowo " reklamuvka", tak, że przy kasie
Aug 18, 2018 1:16 PM
Answers · 8
Poprawnie pisze się "reklamówka"
August 18, 2018
reklamówka
October 29, 2018
Dziękuję
September 28, 2018
A jeśli chodzi o całe pytanie: Cześć wszystkim. Powiedzcie mi proszę, jak poprawnie napisać słowo "reklamuvka" - na przykład taka przy kasie w sklepie.
August 18, 2018
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!